fbpx
Kursy 8-klasisty
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 1,5h.
Kurs trwa od września do maja. W grupie jest od 4 do 6 osób.
W planie jest 36 spotkań, na których gruntownie powtarzamy materiał pod kątem egzaminu. Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń. Część lekcji to praca w grupie.
Skupiamy się również na rozwiązywaniu przykładowych arkuszy. Kurs przeprowadzany jest w formie stacjonarnej, ale nie ma przeszkód, aby dołączyć do zajęć w formie zdalnej.
Miesięczny koszt uczestnictwa w korepetycjach to 350 zł/os (z VAT).
Zapraszamy do współpracy
CZAS DO EGZAMINU
8-klasisty